Zamkowe k/Tuczna

Opublikowane przez admin w dniu

jezioro w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Tuczno, leżące w granicach administracyjnych miasta Tuczno. Kształt zbliżony do owalu, wydłużony w kierunku północnym. Bezpośrednią zlewnię jeziora stanowią: od strony północno-wschodniej łagodne zbocza porośnięte lasem liściastym, powyżej tereny miejskie. Od południowego wschodu i południowego zachodu niewielkie bagna; pozostałe tereny to grunty orne i łąki.

Roślinność wynurzona to przede wszystkim trzcina pospolita, która porasta pasem o szerokości do 3 m całą długość linii brzegowej jeziora. Roślinność zanurzona jest słabo rozwinięta i występuje wyspowo.

Gatunki ryb zamieszkujące wody Bobrowa to: sieja, sielawa, węgorz, szczupak, okoń, leszcz, lin, płoć, krąp.
Połów z brzegu i z łodzi.