jezioro Zamkowe

Zamkowe k/Tuczna

jezioro w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Tuczno, leżące w granicach administracyjnych miasta Tuczno. Kształt zbliżony do owalu, wydłużony w kierunku północnym. Bezpośrednią zlewnię jeziora stanowią: od strony północno-wschodniej łagodne zbocza porośnięte lasem liściastym, powyżej tereny miejskie. Od południowego wschodu i południowego zachodu niewielkie bagna; pozostałe tereny to grunty orne i łąki.

Roślinność wynurzona to przede wszystkim trzcina pospolita, która porasta pasem o szerokości do 3 m całą długość linii brzegowej jeziora. Roślinność zanurzona jest słabo rozwinięta i występuje wyspowo.

Gatunki ryb zamieszkujące wody Bobrowa to: sieja, sielawa, węgorz, szczupak, okoń, leszcz, lin, płoć, krąp.
Połów z brzegu i z łodzi.

jezioro Tuczno

Tuczno

akwen w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Tuczno. Zbiornik polodowcowy, rynnowy, o typowym dla takich jezior wydłużonym kształcie. Charakteryzuje się stromymi brzegami porośniętymi lasem oraz nieregularną, urozmaiconą linią brzegową.

W kierunku północno-wschodnim rozciągają się zabudowania miasta Tuczno. Akwen ma kształt wydłużony w kierunku wschód – zachód. Strefa litoralna jest słabo wykształcona. Rzeka Runica wchodząca w skład obwodu, o długości ok. 3600 m zasila zbiornik od strony wschodnie, odpływ w kierunku zachodnim. W tych miejscach brzegi jeziora przechodzą w podmokłe łąki. Dno zbiornika jest bardzo urozmaicone.

Gatunki ryb zamieszkujące wody Tuczna: sieja, sielawa, węgorz, szczupak, okoń, leszcz, lin, karaś, płoć, krąp. Połów dozwolony z brzegu i z łodzi.

Jezioro Zdbiczno

Zdbiczno

jezioro położone w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Wałcz, na zachód od wsi Zdbice, leżące na terenie Równiny Wałeckiej. Jest to jezioro polodowcowe, rynnowe o typowym dla tych jezior podłużnym kształcie i stromych brzegach. Akwen ma silnie rozwiniętą linię brzegową – od północy wcina się w nie długi na ponad 3 km półwysep. W południowej części z jeziora wypływa rzeka Zdbica.

Bezpośrednią zlewnię jeziora stanowią w 80% lasy mieszane, pozostałe stanowią grunty orne, pastwiska, nieużytki i gruntu pod osiedlami. Dno jest bardzo urozmaicone z wieloma Głęboczkami. Roślinność zanurzona i wynurzona jest stosunkowo słabo rozwinięta. Linia brzegowa w około 60% porośnięta jest trzciną pospolitą, miejscami tatarakiem, sitowiem, pałką wąskolistną i szerokolistną. Gatunki ryb występujących w Zdbicznie: węgorz, sieja, szczupak, okoń, lin, leszcz, płoć, karaś, krąp.

jezioro Błękitne

Zamieć Człopska (Błękitne)

jezioro w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Człopa. Zbiornik położony jest w odległości ok. 8,5 km na południowy zachód od Człopy. Charakteryzuje je rozczłonkowany kształt i dość dobrze rozwinięta linia brzegowa. Bezpośrednią zlewnię stanowią w 30% lasy mieszane, 50% to grunty rolne, 20% – pastwiska i nieużytki. Roślinność wynurzona porasta wąskim pasem 95% długości linii brzegowej (zajmuje 4,8 ha). Najliczniej występują trzcina pospolita i tatarak zwyczajny. W kilku miejscach występuje roślinność o liściach pływających (grzybień biały i grążel żółty). W części wschodniej i zachodniej, przy dopływach i odpływach występuje roślinność zanurzona.

Gatunki ryb zamieszkujące wody jeziora Zamieć, to: sieja, sielawa, szczupak, okoń, leszcz, lin, karaś, płoć, tołpyga, krąp.
Połów dozwolony z brzegu i z łodzi.

jezioro Smolno Duże

Smolne Duże

jezioro w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim wałeckim, w gminie Wałcz, leżące na terenie Pojezierza Wałeckiego. Położone w kierunku północno-zachodnim ok. 2 km na północny zachód od wsi Strączno. Akwen polodowcowy, rynnowy, o typowym dla tych jezior wydłużonym kształcie. Bezpośrednią zlewnię stanowi las mieszany z przewagą drzew iglastych. Roślinność wynurzoną, porastającą 100% linii brzegowej reprezentują trzcina pospolita i turzyca. Rośliny zanurzone to przede wszystkim wywłócznik i wyspowo występująca rdestnica.

Ichtiofaunę reprezentują: sieja, szczupak, okoń, leszcz, lin, karaś, płoć, karp, tołpyga, krąp.

Połów z brzegu i z łodzi.