Ograniczenia w wędkowaniu na jeziorze Bytyń Wielki

Opublikowane przez admin w dniu

Zarządzenie z 01/08/2019 r.

Jezioro Bytyń Wielki jest częścią rezerwatu przyrody „Wielki Bytyń” i w związku z tym podlega ograniczeniom z korzystania. Zasady te ustala Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie. Ostatnie określone zasady korzystania z jeziora Bytyń Wielki Dyrektor RDOŚ wydał 01 sierpnia 2019 roku zarządzeniem w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Wielki Bytyń”. Dla wędkarzy najważniejszymi ograniczeniami są:

  1. Wyznaczenie obszaru dopuszczonego do wędkowania z brzegu i łodzi (patrz mapka),
  2. Zakaz używania środków pływających o napędzie spalinowym,
  3. Ograniczenie ilości łodzi używanych jednocześnie do wędkowania do 40 szt.,
  4. Nakaz wypływania na akwen jeziora z istniejących przystani i plaż w Drzewoszewie, Próchnówku, Próchnowie i Nakielnie,
  5. Zakaz kotwiczenia i zakaz wpływania w roślinność jeziorową.

Bytyń Wielki jest bezsprzecznie jednym z najpiękniejszych jezior w naszym regionie a jego walory przyrodnicze i wędkarskie są ogromne i powinny podlegać szczególnej ochronie. Prosimy wszystkich wędkarzy o bezwzględne stosowanie się do zasad określonych przez Dyrektora RDOŚ w Szczecinie.

Kategorie: Zasady wędkowania