Jak zdobyć kartę wędkarską

Jeśli chcesz wędkować na naszych jeziorach, zgodnie z polskim prawem potrzebujesz karty wędkarskiej (art. 7 ust. 2 ustawy o rybactwie śródlądowym).

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnieni są jedynie: osoby do ukończenia lat 14 i cudzoziemcy przebywający czasowo na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (art. 7 ust. 3 i ust. 4 ustawy o rybactwie śródlądowym).

Wędkowanie bez karty wędkarskiej podlega karze grzywny albo karze nagany (art. 17a ust 2 lit a) ustawy o rybactwie śródlądowym).

Karta wędkarska wydawana jest raz na całe życie, nie wymaga żadnych opłat poza opłatą za egzamin i wydanie karty.

Aby uzyskać kartę wędkarską należy:

  1. Dokonać opłaty 40 zł na konto PZW Okręg Nadnotecki numer konta bankowego 23 1610 1146 2000 0120 0249 0249 0009 (https://www.pzw.org.pl/pila/dane_podmiotu).
  2. Zadzwonić pod numer 690-029-933 do p. Jacka Kiedrowskiego (PZW Koło Wodnik Tuczno) i umówić się na termin egzaminu.
  3. Zdać egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb.
  4. Z zaświadczeniem o zdaniu egzaminu i zdjęciem (jak do legitymacji) udać się do starostwa powiatowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania i złożyć wniosek o wydanie karty wędkarskiej (starostwo pobiera za to opłatę – 10 zł).
  5. Odebrać kartę wędkarską.

Budowa pomostów wędkarskich

Jeśli chcesz na jednym z naszych jezior zbudować pomost wędkarski o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służący do:

a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,
b) uprawiania wędkarstwa,
c) rekreacji.

Musisz złożyć zgłoszenie wodnoprawne do dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich.

Jeżeli pomost ma być większy – konieczne będzie pozwolenie wodnoprawne.

Odpowiednie dokumenty należy złożyć w siedzibie nadzoru wodnego (jest to jednostka organizacyjna Wód Polskich) właściwego miejscowo albo najbliższego dla zamierzonego korzystania z usług wodnych lub wykonywania urządzeń wodnych, czyli w Wałczu/Tucznie/Pile.

Dane teleadresowe jednostek Nadzoru Wodnego: https://wodypolskie.bip.gov.pl/nadzory-wodne-rzgw-w-bydgoszczy/rzgw-w-bydgoszczy-nadzory-wodne.html.

Opłata od wniosku o pozwolenie wynosi 217 zł, a od zgłoszenia – 87 zł (wnosi się je na rachunek bankowy Wód Polskich).

Pomosty o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służące do cumowania niewielkich jednostek pływających (łodzi, kajaków, jachtów), uprawiania wędkarstwa i rekreacji, są zwolnione z pozwolenia na budowę. Wymagają jednak zgłoszenia budowy w starostwie powiatowym.

Na większe pomosty trzeba uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.

Podsumowując, aby zbudować pomost wędkarski musisz spełnić trzy warunki formalne:

  1. Dokonać zgłoszenia budowy (dla większych pomostów musisz uzyskać pozwolenie na budowę) w starostwie powiatowym w Wałczu (dla jeziora Łachotka w starostwie powiatowym w Pile).
  2. Dokonać zgłoszenia wodnoprawnego (dla większych pomostów musisz uzyskać pozwolenie wodnoprawne) w Nadzorze Wodnym w Wałczu/Tucznie/Pile. Więcej informacji znajdziesz tu: https://www.wody.gov.pl/index.php/zgloszenie-wodnoprawne
  3. Zawrzeć umowę o korzystanie z gruntów pod pomostami z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, RZGW Bydgoszcz – Wydział gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – telefon kontaktowy: 52 33 91 114. Więcej informacji znajdziesz tu: https://www.wody.gov.pl/strefa-klienta/110-strefa-klienta/1586-zasady-gospodarowania-mieniem-skarbu-panstwa

Uwaga! Budowa pomostów na jeziorze Bytyń Wielki wymaga dodatkowo zgody Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w Szczecinie (w naszej ocenie z uwagi na obowiązujące zadania ochronne dla rezerwatu Wielki Bytyń szanse na jej uzyskanie są znikome).

Limit ilościowy zezwoleń wędkarskich

Dbamy o nasze jeziora, zdjęliśmy siaty rybackie, zarybiamy, kontrolujemy ale każde, nawet najlepsze łowisko może paść ofiarą swojej atrakcyjności.

Niejedno świetne łowisko zostało w jeden sezon „wyrybione” przez wędkarzy, bo rozniosła się fama, że „na tym jeziorze to dopiero można połowić”. Szczególnie w czasach mediów społecznościowych takie informacje roznoszą się lotem błyskawicy po całym kraju.

Dlatego od 2023 roku wprowadzamy limity ilościowe wydawanych na każde jezioro pozwoleń wędkarskich. Robimy to po to, aby nie dopuścić do sytuacji, gdy nagle na nasze jeziora zjeżdża pół Polski sprawdzić, czy naprawdę są tu takie ryby, bo widzieli fajną fotkę na Facebooku czy film na YouTube.

Limit zezwoleń na każde jezioro dzieli się na zezwolenia dostępne wyłącznie na cały rok oraz na dostępne na dowolny okres (cały rok lub krótszy okres).

W przyszłych sezonach wędkarze, którzy wykupili pozwolenie na 2023 rok będą mieli pierwszeństwo w nabyciu pozwoleń na kolejny rok (przedsprzedaż dla stałych klientów – wędkarzy), dopiero następnie sprzedaż będzie dostępna dla wszystkich – w ramach limitu ilościowego zezwoleń.

Staramy się ustalać limity ilościowe na poziomie wystarczającym dla naszych wędkarzy ale może się zdarzyć, że jeśli zdecydujesz się zbyt późno – limit się wyczerpie i nie wykupisz zezwolenia na ten rok. W takim wypadku w tym roku zapraszamy na inne nasze jezioro a za rok – nie zwlekaj z zakupem zezwolenia.

Dowód opłaty zezwolenia na wędkowanie

Zezwolenia wędkarskie można wykupić jedynie online w naszym sklepie internetowym https://jisw.pl.

Wędkarz jest obowiązany podczas wędkowania posiadać przy sobie:
– fakturę dokumentującą zakup zezwolenia – otrzymywaną przez e-mail podany podczas zakupu zezwolenia w sklepie internetowym lub
– prawidłowo opisany dowód przelewu opłaty za zakup zezwolenia na konto Spółki w przypadku wykupienia zezwolenia inaczej, jak przez sklep internetowy (możliwe jedynie dla zezwoleń w 2023 roku).

Fakturę lub dowód przelewu prosimy posiadać przy sobie wydrukowane lub w formie elektronicznej (np. zdjęcie lub zapisane w telefonie) i okazywać je na żądanie osób uprawnionych do kontroli.

Nie prowadzimy sprzedaży w żadnych punktach, nikt nie ma uprawnienia do sprzedaży zezwoleń wędkarskich w naszym imieniu, każde takie działanie jest próbą wyłudzenia i oszustwa, którą należy bezzwłocznie zgłosić na Policję.

Wszelkie zezwolenia wędkarskie wydane przez Zakład Rybacki w Wałczu Kieszkowski i Wspólnicy Sp.j. straciły moc z dniem 30 listopada 2022 niezależnie od okresu, na jaki zostały wystawione.