Budowa pomostów wędkarskich

Opublikowane przez admin w dniu

Jeśli chcesz na jednym z naszych jezior zbudować pomost wędkarski o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służący do:

a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,
b) uprawiania wędkarstwa,
c) rekreacji.

Musisz złożyć zgłoszenie wodnoprawne do dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich.

Jeżeli pomost ma być większy – konieczne będzie pozwolenie wodnoprawne.

Odpowiednie dokumenty należy złożyć w siedzibie nadzoru wodnego (jest to jednostka organizacyjna Wód Polskich) właściwego miejscowo albo najbliższego dla zamierzonego korzystania z usług wodnych lub wykonywania urządzeń wodnych, czyli w Wałczu/Tucznie/Pile.

Dane teleadresowe jednostek Nadzoru Wodnego: https://wodypolskie.bip.gov.pl/nadzory-wodne-rzgw-w-bydgoszczy/rzgw-w-bydgoszczy-nadzory-wodne.html.

Opłata od wniosku o pozwolenie wynosi 217 zł, a od zgłoszenia – 87 zł (wnosi się je na rachunek bankowy Wód Polskich).

Pomosty o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służące do cumowania niewielkich jednostek pływających (łodzi, kajaków, jachtów), uprawiania wędkarstwa i rekreacji, są zwolnione z pozwolenia na budowę. Wymagają jednak zgłoszenia budowy w starostwie powiatowym.

Na większe pomosty trzeba uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.

Podsumowując, aby zbudować pomost wędkarski musisz spełnić trzy warunki formalne:

  1. Dokonać zgłoszenia budowy (dla większych pomostów musisz uzyskać pozwolenie na budowę) w starostwie powiatowym w Wałczu (dla jeziora Łachotka w starostwie powiatowym w Pile).
  2. Dokonać zgłoszenia wodnoprawnego (dla większych pomostów musisz uzyskać pozwolenie wodnoprawne) w Nadzorze Wodnym w Wałczu/Tucznie/Pile. Więcej informacji znajdziesz tu: https://www.wody.gov.pl/index.php/zgloszenie-wodnoprawne
  3. Zawrzeć umowę o korzystanie z gruntów pod pomostami z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, RZGW Bydgoszcz – Wydział gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – telefon kontaktowy: 52 33 91 114. Więcej informacji znajdziesz tu: https://www.wody.gov.pl/strefa-klienta/110-strefa-klienta/1586-zasady-gospodarowania-mieniem-skarbu-panstwa

Uwaga! Budowa pomostów na jeziorze Bytyń Wielki wymaga dodatkowo zgody Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w Szczecinie (w naszej ocenie z uwagi na obowiązujące zadania ochronne dla rezerwatu Wielki Bytyń szanse na jej uzyskanie są znikome).