Jak zdobyć kartę wędkarską

Opublikowane przez admin w dniu

Jeśli chcesz wędkować na naszych jeziorach, zgodnie z polskim prawem potrzebujesz karty wędkarskiej (art. 7 ust. 2 ustawy o rybactwie śródlądowym).

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnieni są jedynie: osoby do ukończenia lat 14 i cudzoziemcy przebywający czasowo na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (art. 7 ust. 3 i ust. 4 ustawy o rybactwie śródlądowym).

Wędkowanie bez karty wędkarskiej podlega karze grzywny albo karze nagany (art. 17a ust 2 lit a) ustawy o rybactwie śródlądowym).

Karta wędkarska wydawana jest raz na całe życie, nie wymaga żadnych opłat poza opłatą za egzamin i wydanie karty.

Aby uzyskać kartę wędkarską należy:

  1. Dokonać opłaty 40 zł na konto PZW Okręg Nadnotecki numer konta bankowego 23 1610 1146 2000 0120 0249 0249 0009 (https://www.pzw.org.pl/pila/dane_podmiotu).
  2. Zadzwonić pod numer 690-029-933 do p. Jacka Kiedrowskiego (PZW Koło Wodnik Tuczno) i umówić się na termin egzaminu.
  3. Zdać egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb.
  4. Z zaświadczeniem o zdaniu egzaminu i zdjęciem (jak do legitymacji) udać się do starostwa powiatowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania i złożyć wniosek o wydanie karty wędkarskiej (starostwo pobiera za to opłatę – 10 zł).
  5. Odebrać kartę wędkarską.