Kontakt

Jeziora i Stawy Wałeckie Sp. z o.o.
(dawniej: Zakład Rybacki w Wałczu Kieszkowski i Wspólnicy Sp.j.)

KRS: 0000990307, NIP: 765-00-11-762, REGON: 570144690
Kapitał zakładowy: 250.000 PLN.
Adres: ul. Bydgoska 50, 78-600 Wałcz

Kontakty do nas: