Smolne Duże

Published by admin on

jezioro w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim wałeckim, w gminie Wałcz, leżące na terenie Pojezierza Wałeckiego. Położone w kierunku północno-zachodnim ok. 2 km na północny zachód od wsi Strączno. Akwen polodowcowy, rynnowy, o typowym dla tych jezior wydłużonym kształcie. Bezpośrednią zlewnię stanowi las mieszany z przewagą drzew iglastych. Roślinność wynurzoną, porastającą 100% linii brzegowej reprezentują trzcina pospolita i turzyca. Rośliny zanurzone to przede wszystkim wywłócznik i wyspowo występująca rdestnica.

Ichtiofaunę reprezentują: sieja, szczupak, okoń, leszcz, lin, karaś, płoć, karp, tołpyga, krąp.

Połów z brzegu i z łodzi.