jezioro Zamkowe

Zamkowe k/Tuczna

jezioro w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Tuczno, leżące w granicach administracyjnych miasta Tuczno. Kształt zbliżony do owalu, wydłużony w kierunku północnym. Bezpośrednią zlewnię jeziora stanowią: od strony północno-wschodniej łagodne zbocza porośnięte lasem liściastym, powyżej tereny miejskie. Od południowego wschodu i południowego zachodu niewielkie bagna; pozostałe tereny to grunty orne i łąki.

Roślinność wynurzona to przede wszystkim trzcina pospolita, która porasta pasem o szerokości do 3 m całą długość linii brzegowej jeziora. Roślinność zanurzona jest słabo rozwinięta i występuje wyspowo.

Gatunki ryb zamieszkujące wody Bobrowa to: sieja, sielawa, węgorz, szczupak, okoń, leszcz, lin, płoć, krąp.
Połów z brzegu i z łodzi.

jezioro Tuczno

Tuczno

akwen w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Tuczno. Zbiornik polodowcowy, rynnowy, o typowym dla takich jezior wydłużonym kształcie. Charakteryzuje się stromymi brzegami porośniętymi lasem oraz nieregularną, urozmaiconą linią brzegową.

W kierunku północno-wschodnim rozciągają się zabudowania miasta Tuczno. Akwen ma kształt wydłużony w kierunku wschód – zachód. Strefa litoralna jest słabo wykształcona. Rzeka Runica wchodząca w skład obwodu, o długości ok. 3600 m zasila zbiornik od strony wschodnie, odpływ w kierunku zachodnim. W tych miejscach brzegi jeziora przechodzą w podmokłe łąki. Dno zbiornika jest bardzo urozmaicone.

Gatunki ryb zamieszkujące wody Tuczna: sieja, sielawa, węgorz, szczupak, okoń, leszcz, lin, karaś, płoć, krąp. Połów dozwolony z brzegu i z łodzi.

jezioro Błękitne

Zamieć Człopska (Błękitne)

jezioro w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Człopa. Zbiornik położony jest w odległości ok. 8,5 km na południowy zachód od Człopy. Charakteryzuje je rozczłonkowany kształt i dość dobrze rozwinięta linia brzegowa. Bezpośrednią zlewnię stanowią w 30% lasy mieszane, 50% to grunty rolne, 20% – pastwiska i nieużytki. Roślinność wynurzona porasta wąskim pasem 95% długości linii brzegowej (zajmuje 4,8 ha). Najliczniej występują trzcina pospolita i tatarak zwyczajny. W kilku miejscach występuje roślinność o liściach pływających (grzybień biały i grążel żółty). W części wschodniej i zachodniej, przy dopływach i odpływach występuje roślinność zanurzona.

Gatunki ryb zamieszkujące wody jeziora Zamieć, to: sieja, sielawa, szczupak, okoń, leszcz, lin, karaś, płoć, tołpyga, krąp.
Połów dozwolony z brzegu i z łodzi.

jezioro Szczuczarz

Szczuczarz

jezioro w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Człopa. Położone jest w kierunku północno-południowym, tuż przy drodze krajowej nr 22, na południowy zachód od Człopy. Linia brzegowa jest bardzo urozmaicona, nieregularna. Teren wokół jeziora jest zalesiony drzewami liściastymi i iglastymi. Roślinność wodna jest słabo rozwinięta. Wynurzona zajmuje 11 ha. To przede wszystkim trzcina pospolita, sporadycznie sitowie jeziorowe. Roślinność zanurzona występuje w kilku zatokach zarastając bardzo małą powierzchnię – ok. 3 ha powierzchni zbiornika. Dominuje wywłócznik i moczarka kanadyjska. Z roślin o liściach pływających występuje bardzo nielicznie grzybień biały, grążel żółty oraz rzęsa wodna.

Gatunki ryb zasiedlające Szczuczarz: sieja, sielawa, szczupak, okoń, leszcz, lin, karaś, płoć, tołpyga, krąp. Połów z brzegu i z łodzi.

jezioro Lubiatowo

Lubiatowo (Lubiatowskie , Liptowskie)

jezioro w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Tuczno. Położone jest na wschód od centrum Tuczna. Zlewnie jeziora tworzą od strony północnej, wschodniej i południowej lasy mieszane. Od strony wschodniej jezioro przylega do miasta. Zbiornik posiada kilka dopływów i jeden odpływ – rzekę Runicę, która łączy go z Jeziorem Zamkowym i jeziorem Tuczno.

Roślinność wynurzona zajmuje ok. 21 ha (15,5%) powierzchni zwierciadła wody. Roślinność zanurzona rozwinięta jest słabiej i obejmuje powierzchnię 13,6 ha (około 10% dna zbiornika). Roślinność o liściach pływających występuje bardzo nielicznie.

Skład gatunkowy ryb występujących w akwenie: sieja, sielawa, węgorz, szczupak, okoń, leszcz, lin, karaś, płoć, krąp.

Połów z brzegu i z łodzi.