jezioro Zamkowe

Zamkowe k/Tuczna

jezioro w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Tuczno, leżące w granicach administracyjnych miasta Tuczno. Kształt zbliżony do owalu, wydłużony w kierunku północnym. Bezpośrednią zlewnię jeziora stanowią: od strony północno-wschodniej łagodne zbocza porośnięte lasem liściastym, powyżej tereny miejskie. Od południowego wschodu i południowego zachodu niewielkie bagna; pozostałe tereny to grunty orne i łąki.

Roślinność wynurzona to przede wszystkim trzcina pospolita, która porasta pasem o szerokości do 3 m całą długość linii brzegowej jeziora. Roślinność zanurzona jest słabo rozwinięta i występuje wyspowo.

Gatunki ryb zamieszkujące wody Bobrowa to: sieja, sielawa, węgorz, szczupak, okoń, leszcz, lin, płoć, krąp.
Połów z brzegu i z łodzi.

jezioro Tuczno

Tuczno

akwen w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Tuczno. Zbiornik polodowcowy, rynnowy, o typowym dla takich jezior wydłużonym kształcie. Charakteryzuje się stromymi brzegami porośniętymi lasem oraz nieregularną, urozmaiconą linią brzegową.

W kierunku północno-wschodnim rozciągają się zabudowania miasta Tuczno. Akwen ma kształt wydłużony w kierunku wschód – zachód. Strefa litoralna jest słabo wykształcona. Rzeka Runica wchodząca w skład obwodu, o długości ok. 3600 m zasila zbiornik od strony wschodnie, odpływ w kierunku zachodnim. W tych miejscach brzegi jeziora przechodzą w podmokłe łąki. Dno zbiornika jest bardzo urozmaicone.

Gatunki ryb zamieszkujące wody Tuczna: sieja, sielawa, węgorz, szczupak, okoń, leszcz, lin, karaś, płoć, krąp. Połów dozwolony z brzegu i z łodzi.

Jezioro Zdbiczno

Zdbiczno

jezioro położone w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Wałcz, na zachód od wsi Zdbice, leżące na terenie Równiny Wałeckiej. Jest to jezioro polodowcowe, rynnowe o typowym dla tych jezior podłużnym kształcie i stromych brzegach. Akwen ma silnie rozwiniętą linię brzegową – od północy wcina się w nie długi na ponad 3 km półwysep. W południowej części z jeziora wypływa rzeka Zdbica.

Bezpośrednią zlewnię jeziora stanowią w 80% lasy mieszane, pozostałe stanowią grunty orne, pastwiska, nieużytki i gruntu pod osiedlami. Dno jest bardzo urozmaicone z wieloma Głęboczkami. Roślinność zanurzona i wynurzona jest stosunkowo słabo rozwinięta. Linia brzegowa w około 60% porośnięta jest trzciną pospolitą, miejscami tatarakiem, sitowiem, pałką wąskolistną i szerokolistną. Gatunki ryb występujących w Zdbicznie: węgorz, sieja, szczupak, okoń, lin, leszcz, płoć, karaś, krąp.

jezioro Załom

Załom

jezioro w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Człopa. Położone jest w kierunku północno-zachodnim, w odległości ok. 4 km na zachód od Człopy. Bezpośrednią zlewnię stanowią lasy mieszane, mało żyzne grunty rolne oraz łąki i pastwiska. Dno zbiornika jest urozmaicone, linia brzegowa średnio rozwinięta. Roślinność wynurzona zarasta ok. 8 ha (7,5% powierzchni zwierciadła wody) i występuje na 90% długości linii brzegowej. To przede wszystkim trzcina pospolita, pałka wąskolistna, sitowie i sporadycznie tatarak. Roślinność zanurzona zajmuje powierzchnię ok. 5 ha (4% dna zbiornika).

Skład gatunkowy ryb zamieszkujących wody jeziora Załom: węgorz, szczupak, leszcz, lin, karaś, płoć, boleń, krąp.
Połów z brzegu i z łodzi.

jezioro Pniewo

Pniewo (Peno)

jezioro w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Tuczno. Położone jest na wschód od drogi wojewódzkiej nr 177 (Człopa – Tuczno) ok. 4 km od Tuczna i ok. 9,5 km od Człopy. Zbiornik o nieregularnym kształcie, położony w kierunku wschodnio-zachodnim, którego zlewnię tworzą w całości lasy iglaste i mieszane. Brzegi jeziora w większości łatwo dostępne, porośnięte pasem roślinności wynurzonej niemal na całej długości linii brzegowej. Od strony wschodniej do zbiornika przylega długi, wąski pas terenów podmokłych.

Gatunki ryb zamieszkujące wody Pniewa to: sum, węgorz, szczupak, okoń, leszcz, lin, płoć, krąp. Połów dozwolony z brzegu i z łodzi.