jezioro Tuczno

Tuczno

akwen w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Tuczno. Zbiornik polodowcowy, rynnowy, o typowym dla takich jezior wydłużonym kształcie. Charakteryzuje się stromymi brzegami porośniętymi lasem oraz nieregularną, urozmaiconą linią brzegową.

W kierunku północno-wschodnim rozciągają się zabudowania miasta Tuczno. Akwen ma kształt wydłużony w kierunku wschód – zachód. Strefa litoralna jest słabo wykształcona. Rzeka Runica wchodząca w skład obwodu, o długości ok. 3600 m zasila zbiornik od strony wschodnie, odpływ w kierunku zachodnim. W tych miejscach brzegi jeziora przechodzą w podmokłe łąki. Dno zbiornika jest bardzo urozmaicone.

Gatunki ryb zamieszkujące wody Tuczna: sieja, sielawa, węgorz, szczupak, okoń, leszcz, lin, karaś, płoć, krąp. Połów dozwolony z brzegu i z łodzi.