Jezioro Dąbie

Dąbie (Dubie)

jezioro w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Człopa. Zbiornik o wydłużonym kształcie, położony w kierunku wschodnio-zachodnim, w odległości ok. 8 km na zachód od Człopy. Brzegi jeziora przechodzą w dość strome zbocza. Zlewnię stanowią w 75% lasy mieszane, pozostałe 25% (od strony wschodniej i częściowo zachodniej) to podmokłe pastwiska i grunty orne. Roślinność wynurzoną reprezentują trzcina pospolita i sitowie, które porastają dość szerokim pasem całą długość linii brzegowej zbiornika. Roślinność zanurzona jest słabo rozwinięta. W części zachodniej i wschodniej występuje wywłócznik oraz roślinność o liściach pływających.

Skład gatunkowy ryb zamieszkujących wody jeziora Dubie: węgorz, szczupak, leszcz, lin, karaś, płoć, boleń i krąp. Połów dozwolony jest z brzegu i z łodzi.

Jezioro CHwiram

Chwiram

Jezioro Chwiram leży na terenie województwa zachodniopomorskiego, w powiecie wałeckim, w gminie Wałcz, w bezpośrednim sąsiedztwie wsi o tej samej nazwie.
Zbiornik o kształcie owalnym, położony w osi wschód-zachód. Obrzeża mają łagodne nachylenie, które od północy i zachodu przechodzą w grunty rolne. Od południa i wschodu przylegają do niego pastwiska i zabudowania wsi Chwiram. Brzegi porośnięte są trzciną i sitowiem.

Przedstawiciele ichtiofauny: szczupak, okoń, leszcz, lin, płoć, karaś.

Połów z brzegu.

Bytyń Wielki

Bytyń Wielki

Bytyń Wielki – jezioro w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, na terenie gmin: Wałcz, Mirosławiec i Tuczno, leżące na terenie Pojezierza Wałeckiego.
Zbiornik o wydłużonym kształcie, rozczłonowany na pięć wyraźnie odcinających się części. Środkowa ma charakter plosa (dająca wyodrębnić się część jeziora). Pozostałe są zatokami; dłuższe z nich: Nakielska, Lubieska, Drzewoszewska oraz mniejsze: Marcinkowicka, Piecnicka i Krępa (dwie ostatnie są wyłączone z wędkowania). Posiada kilka niewielkich dopływów (źródeł) i jeden odpływ (rzeka Piławka). Na jeziorze znajdują się dwie wyspy.

Zlewnię jeziora stanowią lasy mieszane, łąki i bagniska oraz mało żyzne grunty rolne. Roślinność wynurzona zajmuje 10% powierzchni akwenu (ok. 90 ha). Pas szuwarów wykształcony stosunkowo słabo, porasta ok. 81,5% linii brzegowej. Roślinność zanurzona porasta ok. 120 ha (13,5%) powierzchni.

Występują tu następujące gatunki ryb: sieja, sielawa, węgorz, szczupak, okoń, leszcz, lin, karaś, płoć, karp, tołpyga, krąp.

Łowisko specjalne.

jezioro Bytyń Mały

Bytyń Mały

jezioro o wydłużonym kształcie z zatoką w części południowej położoną w kierunku wschód-zachód, lezące na terenie rezerwatu przyrody „Wielki Bytyń”. Obrzeża jeziora od strony południowej łagodnie przechodzą w las mieszany, brzeg północny jest pagórkowaty. Od strony zachodniej i południowo-wschodniej do jeziora przylegają bagna. Roślinność zanurzona i wynurzona rozwinięta bardzo dobrze. Trzcina pospolita porasta szerokim pasem brzegi zbiornika. Roślinność zanurzona występuje na przeważającej części dna, jest reprezentowana głównie przez wywłócznik, osokę aloesowatą oraz rdestnicę. Wyspowo występuje roślinność o liściach pływających: grzybień biały i grążel żółty.

Przez jezioro przepływa rzeka Piławka łącząca je z kilkaset metrów leżącym wyżej w jej biegu jeziorem Bytyń Wielki.

Wyłączone z wędkowania.

Nasze jeziora - Bobrowo

Bobrowo

jezioro w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Wałcz, leżące na terenie Pojezierza Wałeckiego. Położone jest około 1,5 km na południe od wsi Karsibór.
Jest to zbiornik polodowcowy, rynnowy, o typowym dla takich jezior podłużnym kształcie. Otoczone jest pasem drzew liściastych, za którym znajdują się grunty rolne stanowiące przeważającą część zlewni jeziora.

Północnej części jeziora nielicznie występuje trzcina pospolita, roślinność zanurzona zaś, to przede wszystkim wywłócznik i rdestnice.

Gatunki ryb zamieszkujące wody Bobrowa to: sieja, węgorz, szczupak, okoń, leszcz, lin, płoć, tołpyga, sandacz.

https://pl.mapy.cz/turisticka?vlastni-body&l=0&dim=6332d1a78b17623c4f50d6f7&x=16.3971095&y=53.3429748&z=14

wysokość nad poziomem morza112,8 m n.p.m.
powierzchnia16,56 ha
długość linii brzegowej
maksymalna długość1120 m
maksymalna szerokość200 m
średnia głębokość3,2 m
maksymalna głębokość6,5 m