jezioro Zamieć Nakielska

Zamieć Nakielska (Sumile)

jezioro w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Wałcz, leżące na terenie Pojezierza Wałeckiego. Położone w odległości ok. 1 km na wschód od wsi Nakielno; ok. 5,3 km na północny zachód od wsi Strączno. Charakter zlewni jest urozmaicony – 60% stanowią lasy iglaste, 20% lasy liściaste, pozostałe to grunty orne i pastwiska. Stoki misy jeziorowej schodzą się w kierunku jednego Głęboczka. W północnej części jeziora znajduje się wyspa o powierzchni ok 0,6 ha. Roślinność wynurzona porasta ok. 90% długości linii brzegowej (głównie trzcina pospolita). Długotrwały i intensywny zakwit skutecznie uniemożliwia rozwój roślinności zanurzonej. Od wschodu jezioro połączone jest ciekiem z jeziorem Smolno Małe, a od północnego zachodu z jeziorem Bytyń Wielki.

Ichtiofaunę reprezentują: sieja, szczupak, okoń, leszcz, lin, karaś, płoć, karp, tołpyga, krąp.
Połów dozwolony jest z brzegu i z łodzi.

jezioro Szczuczarz

Szczuczarz

jezioro w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Człopa. Położone jest w kierunku północno-południowym, tuż przy drodze krajowej nr 22, na południowy zachód od Człopy. Linia brzegowa jest bardzo urozmaicona, nieregularna. Teren wokół jeziora jest zalesiony drzewami liściastymi i iglastymi. Roślinność wodna jest słabo rozwinięta. Wynurzona zajmuje 11 ha. To przede wszystkim trzcina pospolita, sporadycznie sitowie jeziorowe. Roślinność zanurzona występuje w kilku zatokach zarastając bardzo małą powierzchnię – ok. 3 ha powierzchni zbiornika. Dominuje wywłócznik i moczarka kanadyjska. Z roślin o liściach pływających występuje bardzo nielicznie grzybień biały, grążel żółty oraz rzęsa wodna.

Gatunki ryb zasiedlające Szczuczarz: sieja, sielawa, szczupak, okoń, leszcz, lin, karaś, płoć, tołpyga, krąp. Połów z brzegu i z łodzi.

Smolne Małe

jezioro w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Wałcz, leżące na terenie Pojezierza Wałeckiego. Jezioro położone jest ok. 2 km na wschód od wsi Nakielno; ok. 4,5 km na północny zachód od wsi Strączno. Zbiornik polodowcowy, rynnowy, o typowym dla takich jezior wydłużonym kształcie, położony w kierunku południowo-wschodnim. Od wschodu jezioro połączone jest ciekiem z jeziorem Smolno Wielkie, a od północnego zachodu z jeziorem Zamieć Nakielska.

Bezpośrednią zlewnię jeziora stanowią w 85% las mieszany z przewagą drzew iglastych, pozostałe 15% to podmokłe łąki. Dno zbiornika jest wyrównane. Brzegi są grząskie i porośnięte roślinnością bagienno-torfową oraz szerokim pasem trzciny i sitowia. Roślinność zanurzona to przede wszystkim wywłócznik i rdestnice.

Ichtiofaunę reprezentują: sieja, szczupak, okoń, leszcz, lin, karaś, płoć, karp, tołpyga, krąp.
Dozwolony połów z brzegu i z łodzi.

Lubianka jezioro

Lubianka

jezioro położone jest na terenie województwa zachodniopomorskiego, w powiecie wałeckim, w gminie Wałcz, w miejscowości Ostrowiec (ok. 4 km od Wałcza, kierunek Gdańsk). Powierzchnia zlewni jeziora wynosi 13,7 km2, w której dominuje w 90 procentach las liściasty, pozostałość tworzą łąki i nieużytki. Lubianka jest jeziorem polodowcowym, rynnowym, o typowym dla tych zbiorników wydłużonym kształcie. Linia brzegowa oraz rzeźba dna są urozmaicone. Roślinność wodna wynurzona jest słabo rozwinięta (porasta ok. 5,4 ha i ciągnie się wąskim pasem wzdłuż 90% linii brzegowej). Roślinność zanurzona porasta ok. 7,8 ha. Występują tu następujące gatunki ryb: węgorz, sieja, szczupak, okoń, lin, leszcz, płoć, karaś, krąp.

W różnych publikacjach jezioro to występuje pod nazwami Łubianka, Ostrowiec Duży  lub Ostrowieckie.

jezioro Nieradź Wielki

Nieradź Wielki

jezioro położone jest na południe od drogi krajowej nr 10, na trasie Mirosławiec – Wałcz (w odległości ok. 5,5 km od Mirosławca i ok. 24,5 km od Wałcza). Zbiornik ma kształt nieregularny, położony jest w kierunku północno-wschodnim. Linia brzegowa prawie w całości porośnięta jest są trzciną i sitowiem. Wód jeziora nie zasilają żadne cieki. Zlewnię akwenu stanowią przede wszystkim lasy mieszane, które porastają dość znaczne wzniesienia. Akwen cechuje zaawansowany proces zarastania. Dostęp do brzegów, które łagodne przechodzą w większości w obszary bagienne jest utrudniony. Strefa brzegowa po południowo – zachodniej stronie to torfowisko zawieszone – wejście na ten teren może okazać się niebezpieczne. 

Najliczniej występujące gatunki ryb: węgorz, sieja, szczupak, leszcz, lin, okoń, płoć. Połów dozwolony z brzegu i z łodzi.