jezioro Zamieć Nakielska

Zamieć Nakielska (Sumile)

jezioro w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Wałcz, leżące na terenie Pojezierza Wałeckiego. Położone w odległości ok. 1 km na wschód od wsi Nakielno; ok. 5,3 km na północny zachód od wsi Strączno. Charakter zlewni jest urozmaicony – 60% stanowią lasy iglaste, 20% lasy liściaste, pozostałe to grunty orne i pastwiska. Stoki misy jeziorowej schodzą się w kierunku jednego Głęboczka. W północnej części jeziora znajduje się wyspa o powierzchni ok 0,6 ha. Roślinność wynurzona porasta ok. 90% długości linii brzegowej (głównie trzcina pospolita). Długotrwały i intensywny zakwit skutecznie uniemożliwia rozwój roślinności zanurzonej. Od wschodu jezioro połączone jest ciekiem z jeziorem Smolno Małe, a od północnego zachodu z jeziorem Bytyń Wielki.

Ichtiofaunę reprezentują: sieja, szczupak, okoń, leszcz, lin, karaś, płoć, karp, tołpyga, krąp.
Połów dozwolony jest z brzegu i z łodzi.

jezioro Załom

Załom

jezioro w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Człopa. Położone jest w kierunku północno-zachodnim, w odległości ok. 4 km na zachód od Człopy. Bezpośrednią zlewnię stanowią lasy mieszane, mało żyzne grunty rolne oraz łąki i pastwiska. Dno zbiornika jest urozmaicone, linia brzegowa średnio rozwinięta. Roślinność wynurzona zarasta ok. 8 ha (7,5% powierzchni zwierciadła wody) i występuje na 90% długości linii brzegowej. To przede wszystkim trzcina pospolita, pałka wąskolistna, sitowie i sporadycznie tatarak. Roślinność zanurzona zajmuje powierzchnię ok. 5 ha (4% dna zbiornika).

Skład gatunkowy ryb zamieszkujących wody jeziora Załom: węgorz, szczupak, leszcz, lin, karaś, płoć, boleń, krąp.
Połów z brzegu i z łodzi.

jezioro Szczuczarz

Szczuczarz

jezioro w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Człopa. Położone jest w kierunku północno-południowym, tuż przy drodze krajowej nr 22, na południowy zachód od Człopy. Linia brzegowa jest bardzo urozmaicona, nieregularna. Teren wokół jeziora jest zalesiony drzewami liściastymi i iglastymi. Roślinność wodna jest słabo rozwinięta. Wynurzona zajmuje 11 ha. To przede wszystkim trzcina pospolita, sporadycznie sitowie jeziorowe. Roślinność zanurzona występuje w kilku zatokach zarastając bardzo małą powierzchnię – ok. 3 ha powierzchni zbiornika. Dominuje wywłócznik i moczarka kanadyjska. Z roślin o liściach pływających występuje bardzo nielicznie grzybień biały, grążel żółty oraz rzęsa wodna.

Gatunki ryb zasiedlające Szczuczarz: sieja, sielawa, szczupak, okoń, leszcz, lin, karaś, płoć, tołpyga, krąp. Połów z brzegu i z łodzi.

Smolne Małe

jezioro w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Wałcz, leżące na terenie Pojezierza Wałeckiego. Jezioro położone jest ok. 2 km na wschód od wsi Nakielno; ok. 4,5 km na północny zachód od wsi Strączno. Zbiornik polodowcowy, rynnowy, o typowym dla takich jezior wydłużonym kształcie, położony w kierunku południowo-wschodnim. Od wschodu jezioro połączone jest ciekiem z jeziorem Smolno Wielkie, a od północnego zachodu z jeziorem Zamieć Nakielska.

Bezpośrednią zlewnię jeziora stanowią w 85% las mieszany z przewagą drzew iglastych, pozostałe 15% to podmokłe łąki. Dno zbiornika jest wyrównane. Brzegi są grząskie i porośnięte roślinnością bagienno-torfową oraz szerokim pasem trzciny i sitowia. Roślinność zanurzona to przede wszystkim wywłócznik i rdestnice.

Ichtiofaunę reprezentują: sieja, szczupak, okoń, leszcz, lin, karaś, płoć, karp, tołpyga, krąp.
Dozwolony połów z brzegu i z łodzi.

jezioro Sadowskie

Sadowo (Sadowskie)

jezioro znajduje się na terenie województwa zachodniopomorskiego, w powiecie wałeckim, w gminie Mirosławiec. Położone jest ok. 3 km na wschód od wsi Stara Korytnica (kierunek Płociczno).
Zbiornik przepływowy o dość urozmaiconym dnie. Stoki misy jeziornej są strome; głęboczek (miejsce, w którym jezioro jest najgłębsze) znajduje się w północno-zachodniej części akwenu.

Bezpośrednią zlewnię jeziora stanowią w 100% lasy iglaste. Roślinność wynurzona jest dobrze rozwinięta i zarasta wąskim pasem 100% linii brzegowej, zajmując przy tym 15% zwierciadła wody. Gatunkiem dominującym jest trzcina pospolita, rośnie tu także pałka wąskolistna, tatarak, sitowie. Roślinność zanurzona (głównie moczarka kanadyjska) sięga do 5 m głębokości tworząc zwarte łąki podwodne.

Ichtiofauna jeziora Sadowo: szczupak, okoń, leszcz, lin, karaś, płoć, krąp.